Knjiga naročanja

Our Blog post image goes here
Knjiga naročanja je program za zajem in spremljanje obravnav posameznih strank v različnih svetovalnih centrih in drugih zdravstvenih ustanovah.

Nastal je v sodelovanju s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Namenjen je tako delu sprejemne pisarne, kot tudi posameznim strokovnim osebam.

Sprejemna pisarna lahko s pomočjo knjige naročanja naroča stranke na različne obravnave pri različnih strokovnih osebah. Pri tem progam omogoča izbiro poljubnega termina za več mesecev v naprej in enostavno uskladitev terminov v primeru, da stranko obravnava več strokovnih oseb v določenem časovnem zaporedju.

S pomočjo koledarja naročanja ima sprejemna pisarna in strokovne osebe enostaven pregled nad zasedenimi in prostimi termini, naročenimi strankami ter njihovimi statusi obravnave.

Sprejemna pisarna ima možnost enostavnega usklajevanja med različnimi termini naročanja strank pri različnih strokovnih osebah. V ta namen ima preko koledarja naročanja vpogled v vse termine vseh strokovnih oseb po posameznih dnevih, tako za dopoldanski kot tudi za popoldanski termin.

Za posamezni termin (dan, ura) lahko izbiramo med:
 • dodajanjem obravnave,
 • brisanjem obravnave,
 • urejanjem podatkov naročene stranke,
 • rezervacijo termina,
 • prenaročanjem stranke,
 • določitvijo statusa obravnave stranke,
 • določitvijo tipa obravnave,
 • dodajanjem različnih dogodkov (npr: sestanek, …).

Knjiga naročanja omogoča izdelavo različnih izpisov:
 • izpis skupne knjige naročanja za izbrano obdobje,
 • izpis knjige naročanja za posamezno strokovno osebo za izbrano obdobje,
 • izpis podatkov posameznih strank po različnih kriterijih,
 • izpis seznamov strank po različnih kriterijih,
 • izpis statistik po različnih kriterijih.

Poleg podatkov, ki se navezujejo na naročanje strank, program omogoča tudi zajem drugih  podatkov, pomembnih za strokovno spremljanje in podporo strank.

Na podlagi vseh teh podatkov program vodi zgodovino naročanja za posamezne stranke.

Program s sistemom uporabniških imen in gesel ter pravic dostopa do posameznih modulov za posamezne uporabnike, zagotavlja nadzor nad dostopom in vpogledom v zajete podatke.