Upravljanje poslovnih stavb

Our Blog post image goes here
Program je namenjen tako pravnim kot tudi fizičnim osebam, ki se ukvarjajo z upravljanjem in oddajanjem poslovnih prostorov različnim najemnikom.
Uporabnikom omogoča:
  • spremljanje vseh podatkov, ki izhajajo iz pogodb in aneksov posameznih najemnikov,
  • izdelavo in pregled obračuna stroškov najema po različnih kriterijih,
  • pregled podatkov, potrebnih za odločanje lastnikov in upraviteljev (stopnja zasedenosti, finančni kazalci, ...),
  • ločeno spremljanje podatkov najema poslovnih prostorov za neomejeno število objektov.

Najemniki lahko najamejo poljubno število poslovnih prostorov v enem ali različnih nadstropjih. Poslovni prostori se delijo na prostore, ki se nanašajo direktno na najemnika in skupne prostore (hodniki, avle, stopnišča, …). Cene najema poslovnih in skupnih prostorov so lahko različne.

Poleg poslovnih prostorov lahko najemniki najamejo tudi predmete najema. To so različni predmeti v samem objektu ali v sklopu objekta (parkirni prostori, pohištvo, reklamni panoji, antene, …).

Za vsak prostor se lahko določi poljubno število mesečnih stroškov (elektrika, voda, čiščenje,…). Za vsak strošek se lahko določi poljuben način obračunavanja (glede na površino najema ali kot fiksni strošek).

Poleg mesečnih stroškov se lahko za vsak prostor obračuna tudi morebitne korekcije stroškov glede na obračun prejšnjega meseca (plačal preveč, plačal premalo).

Program poleg različnih pregledov in izpisov, za poljuben dan zagotavlja prikaz trenutnega stanja najema po posameznih najemnikih, ne glede na to koliko pogodb in aneksov je posamezni najemnik sklenil in kaj je s posameznimi pogodbami in aneksi spreminjal (ceno, površino najema, trajanje najema, …).