Obračun mesečnih stroškov

Our Blog post image goes here
Obračun mesečnih stroškov je namenjen tako pravnim kot tudi fizičnim osebam, ki se ukvarjajo z upravljanjem in oddajanjem poslovnih prostorov različnim najemnikom. Omogoča zajem, spremljanje in obračun mesečnih stroškov po posameznih najemnikih, tako na eni lokaciji oziroma objektu, kot tudi na več lokacijah oziroma objektih. Uporabnikom omogoča veliko fleksibilnost pri obračunu stroškov, saj omogoča uporabo različnih načinov obračuna.

Program omogoča:

 • zajem osnovnih podatkov o lokacijah,
 • zajem osnovnih podatkov o najemnikih,
 • zajem mesečnih računov za različne stroške,
 • zajem števcev porabe po različnih stroških,
 • zajem različnih fiksnih stroškov,
 • obračun mesečnih stroškov,
 • izpis podatkov obračuna mesečnih stroškov.

Sestavljajo ga moduli:

 • zajem stroškov,
 • kontrola podatkov,
 • mesečni obračun,
 • izpisi,
 • skupni podatki,
 • posebnosti.

Odlikuje ga enostavnost uporabe, preglednost in prilagodljivost različnim načinom obračunavanja stroškov.

Program omogoča uporabniku veliko stopnjo fleksibilnosti v različnih fazah mesečnega obračuna stroškov:
 • za posamezen strošek lahko vnesemo enega ali več prejetih računov,
 • za posamezen strošek imamo lahko več števcev porabe, pri čemer lahko vnašamo direktno porabo ali pa stanja števcev tako za navadne števce porabe, kot tudi za števce za spremljanje višje in nižje tarife porabe,
 • za posamezen strošek lahko določimo različne načine obračunavanja (cena/enoto mere, procent razdelitve stroška, …) za vsakega najemnika posebej,
 • posamezne stroške lahko vnašamo tudi s fiksnimi vrednostmi; ti so lahko vezani na celoten objekt ali na posameznega najemnika,
 • najemnikom lahko obračunamo stroške za del meseca ali celoten mesec,
 • mesečne nastavitve so med seboj neodvisne in jih lahko vsak mesec spremenimo,
 • glede na naravo dela lahko postopek obračuna razdelimo in izvedemo v več fazah.

Pred izvedbo mesečnega obračuna program izvede različne logične kontrole nad vnesenimi podatki in s tem prepreči napake, ki bi izhajale iz napak pri vnosu.

Program omogoča izpis podatkov obračuna stroškov po posameznih najemnikih v obliki MS Excel preglednice.

Prav tako lahko posamezne sklope vnesenih podatkov izvozimo v MS Excel preglednico.